() ,   !
 • fotobox10.jpg
 • fotobox9.jpg
 • fotobox8.jpg
 • fotobox2.jpg
 • fotobox14.jpg
 • fotobox1.jpg
 • fotobox3.jpg
 • fotobox4.jpg
 • fotobox12.jpg
 • fotobox13.jpg
 • fotobox11.jpg

 

 

 

4.145

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

 

 (молодший спеціаліст)

 

 До професійних компетенцій випускника входить володіння  основами конструювання програмного забезпечення, основами технологій об'єктно-орієнтованого програмування, здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних, використовувати можливості мережевих програмних систем та Інтернет – ресурсів для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

 

 Випускники цієї спеціальності можуть працювати техніком-програмістом на будь-яких підприємствах, де потрібно не тільки обслуговування, а й  розробка системного та прикладного програмного математичного забезпечення.

 

 

 

5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж»

 

 (молодший спеціаліст)

 

  Випускник цієї спеціальності може брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих блоків та вузлів) універсальних та спеціалізованих ЕОМ, мереж ЕОМ, обчислювальних комплексів, систем, мікропроцесорних пристроїв, контролерів, адаптерів та інше.

 

 У галузі програмування та програмного забезпечення випускник отримує знання з розробки системного та прикладного забезпечення: драйверів, утиліт користувача, окремих елементів операційних систем, компіляторів, систем автоматизованого проектування.

 

 Випускники цієї спеціальності, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, можуть працювати техніком із налагодження та випробування автоматизованих систем та мереж; техніком із підготовки проектно-конструкторської робочої документації.

 

 

 

6.050102 «Комп'ютерна інженерія» (бакалавр)

     Підготовка бакалавра здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю  5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» .

 

 

 6.050103 «Програмна інженерія» (бакалавр)

 

      Підготовка бакалавра з програмної інженерії здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю  5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

Вхід

Loader