() ,   !
 • fotobox11.jpg
 • fotobox2.jpg
 • fotobox10.jpg
 • fotobox1.jpg
 • fotobox3.jpg
 • fotobox8.jpg
 • fotobox4.jpg
 • fotobox13.jpg
 • fotobox14.jpg
 • fotobox9.jpg
 • fotobox12.jpg

 

 

 

2.675

5.05110302 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів» (молодший спеціаліст)

 У процесі підготовки студенти глибоко оволодівають знаннями з авіоніки (електричне та пілотажно-навігаційне обладнання, електро-обладнання, обладнання функціональних систем та авіадвигунів, радіо-технічні системи) повітряних суден. Студенти набувають знань, умінь та навичок із технічного обслуговування об'єктів авіоніки, підтримки льотної придатності обладнання повітряних суден та безпеки польотів.

 

Освітній рівень фахівців зі   спеціальності дозволить працювати в наступних видах економічної діяльності:

 

-       ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури та автоматики транспортних засобів;

 

-       виробництво бортових авіаційних приладів і систем повітряної навігації;

 

-       капітальний ремонт і переобладнання повітряних літальних апаратів;

 

-       діяльність, пов'язана з наземним обслуговуванням на аеродромах: оперативне та періодичне обслуговування і ремонт авіаприладів та електроустаткування літаків.

 

 

 6.050702 «Електромеханіка» (бакалавр)

 У процесі підготовки студенти глибоко оволодівають знаннями з технічного застосування електромеханіки, яка ґрунтується на глибоких знаннях з фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, та наочно виявляється в таких складних і екологічно  чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.

 

Освітній рівень фахівців із напряму підготовки дозволить працювати в наступних видах економічної діяльності:

 

-       монтаж та устаткування контрольно-вимірювальних приладів;

 

-       ремонт та технічне обслуговування електропобутових устаткувань;

 

-       ремонт та технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

 

-       виробництво електродвигунів, генераторів та трансформаторів;

-       виробництво електричних машин та електроустаткування.

Вхід

Loader