() ,   !
 • fotobox1.jpg
 • fotobox8.jpg
 • fotobox10.jpg
 • fotobox4.jpg
 • fotobox13.jpg
 • fotobox9.jpg
 • fotobox12.jpg
 • fotobox2.jpg
 • fotobox11.jpg
 • fotobox3.jpg
 • fotobox14.jpg

 

 

 

Відділення «Радіотехніка»

 

 

 

5.05090102 «Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден» (молодший спеціаліст)

 

 

 

До професійних компетенцій випускника входить володіння методами технічної експлуатації бортової радіоелектронної апаратури пілотажно-навігаційних комплексів.

 

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» кваліфікації  «Авіаційний технік з радіоустаткування».

 

         Можуть займати первинні посади техніка з авіаційного та радіоелектронного обладнання повітряних суден та техніка-технолога (електроніка).

 

 

 

5.05090103 «Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів» (молодший спеціаліст)

 

 

 

До професійних компетенцій випускника входить володіння методами      технічної експлуатації радіоелектронної апаратури об’єктів обслуговування  повітряного руху .

 

Випускники отримують освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст» кваліфікації «Авіаційний технік з радіоустаткування».

 

Можуть займати первинні посади          техніка з радіолокації, техніка з радіонавігації та техніка із зв’язку.

 

 

 

6.050901 «Радіотехніка» (бакалавр)

 

 

 

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальностями 5.05090102 «Технічна експлуатація радіоелектронного устаткування повітряних суден», 5.05090103 «Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів».

 

Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра отримують кваліфікацію «Технік-конструктор (електроніка)» з узагальненим об'єктом діяльності: дослідження та розробка засобів, виробництво та технічне обслуговування радіоелектронних пристроїв, систем та комплексів для генерування, формування, управління інформації в радіо - та оптичному діапазонах електромагнітних хвиль.

Випускники можуть займати первинні посади: технік зв'язку, технік з радіолокації, технік-конструктор (електроніка), технік-технолог (радіоелектроніка), лаборант-радіометрист.

 

 

Відділення «ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА»

 

 

 

5.05110302 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів» (молодший спеціаліст)

 

 

 

У процесі підготовки студенти глибоко оволодівають знаннями з авіоніки (електричне та пілотажно-навігаційне обладнання, електро-обладнання, обладнання функціональних систем та авіадвигунів, радіо-технічні системи) повітряних суден. Студенти набувають знань, умінь та навичок із технічного обслуговування об'єктів авіоніки, підтримки льотної придатності обладнання повітряних суден та безпеки польотів.

 

Освітній рівень фахівців зі   спеціальності дозволить працювати в наступних видах економічної діяльності:

 

-       ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури та автоматики транспортних засобів;

 

-       виробництво бортових авіаційних приладів і систем повітряної навігації;

 

-       капітальний ремонт і переобладнання повітряних літальних апаратів;

 

-       діяльність, пов'язана з наземним обслуговуванням на аеродромах: оперативне та періодичне обслуговування і ремонт авіаприладів та електроустаткування літаків.

 

 

 

6.050702 «Електромеханіка» (бакалавр)

 

 

 

У процесі підготовки студенти глибоко оволодівають знаннями з технічного застосування електромеханіки, яка ґрунтується на глибоких знаннях з фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, та наочно виявляється в таких складних і екологічно  чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.

 

Освітній рівень фахівців із напряму підготовки дозволить працювати в наступних видах економічної діяльності:

 

-       монтаж та устаткування контрольно-вимірювальних приладів;

 

-       ремонт та технічне обслуговування електропобутових устаткувань;

 

-       ремонт та технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;

 

-       виробництво електродвигунів, генераторів та трансформаторів;

-       виробництво електричних машин та електроустаткування.

 

 

Відділення «Повітряний транспорт»

 

 

 

5.07010301 «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів» (молодший спеціаліст).

 

 

 

Кваліфікаційний рівень: технік (механік) авіаційний з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден).

 

Випускники можуть працювати техніком-механіком із технічного обслуговування повітряних суден та двигунів на будь-якому авіаційному та виробничому підприємстві.

 

 

 

5.07010303 «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами» (молодший спеціаліст).

 

 

 

Кваліфікаційний рівень: технік-інспектор з контролю за використанням палива.

 

Випускники можуть працювати на посадах  авіаційного техніка з пально-мастильних матеріалів (ПММ), старшого лаборанта з ПММ на будь-яких підприємствах, які експлуатують засоби зберігання, транспортування, заправлення та  контролю якості ПММ.

 

 

 

6.070103 «Обслуговування повітряних суден» (бакалавр)

 

 

 

Підготовка бакалаврів здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст».

 

Кваліфікаційний рівень: бакалавр з обслуговування повітряних суден.

У галузі транспорту і транспортної інфраструктури підготовка бакалавра з технічного обслуговування повітряних суден і двигунів дозволяє йому брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих  елементів та вузлів)  повітряних суден  та двигунів, після  отримання досвіду роботи займати посади інженерів на виробництві  (на авіапідприємствах та  на будь-якому машинобудівному підприємстві), продовжити навчання та  здобути повну вищу освіту.

 

 

Відділення «Комп`ютерна i програмна інженерія»

 

 

 

5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»

 

(молодший спеціаліст)

 

 

 

До професійних компетенцій випускника входить володіння  основами конструювання програмного забезпечення, основами технологій об'єктно-орієнтованого програмування, здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних, використовувати можливості мережевих програмних систем та Інтернет – ресурсів для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності.

 

Випускники цієї спеціальності можуть працювати техніком-програмістом на будь-яких підприємствах, де потрібно не тільки обслуговування, а й  розробка системного та прикладного програмного математичного забезпечення.

 

 

 

5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж»

 

(молодший спеціаліст)

 

 

 

Випускник цієї спеціальності може брати участь у проектуванні та розробці (на рівні окремих блоків та вузлів) універсальних та спеціалізованих ЕОМ, мереж ЕОМ, обчислювальних комплексів, систем, мікропроцесорних пристроїв, контролерів, адаптерів та інше.

 

У галузі програмування та програмного забезпечення випускник отримує знання з розробки системного та прикладного забезпечення: драйверів, утиліт користувача, окремих елементів операційних систем, компіляторів, систем автоматизованого проектування.

 

Випускники цієї спеціальності, відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, можуть працювати техніком із налагодження та випробування автоматизованих систем та мереж; техніком із підготовки проектно-конструкторської робочої документації.

 

 

 

6.050102 «Комп'ютерна інженерія» (бакалавр)

 

 

 

Підготовка бакалавра здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю  5.05010201 «Обслуговування комп'ютерних систем і мереж» .

 

 

 

6.050103 «Програмна інженерія» (бакалавр)

 

 

Підготовка бакалавра з програмної інженерії здійснюється на базі молодшого спеціаліста за спеціальністю  5.05010301 «Розробка програмного забезпечення».

 

 

Відділення «Транспортні технології»

 

 

 

5.07010104 «Організація авіаційних перевезень»

 

(молодший спеціаліст)

 

 

 

Наші випускники володіють знаннями  загально-гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, основами менеджменту; вміють правильно оцінювати соціальні явища та їх вплив на економіку.

 

Знають англійську мову, митне законодавство, економіку, організацію виробництва на транспорті, комерційні та експлуатаційні показники повітряних суден, заходи щодо забезпечення безпеки польотів, основи права, взаємодію різних видів транспорту.

 

Вміють користуватись та програмувати на ПЕОМ, оформлювати комерційну документацію, виконувати розрахунки тарифів, обслуговувати міжнародні рейси.

 

Мають навички роботи з клієнтами, спілкування та обробки інформації англійською мовою.

 

 За базовим рівнем підготовки такі фахівці можуть працювати в авіакомпаніях, аеропортах, будь-яких підприємствах інших видів транспорту та підприємствах інших галузей економіки.

 

Випускники відділення успішно працюють у найбільших українських авіакомпаніях та аеропортах, агентствах з продажу авіаперевезень, транспортно-експедиційних та туристичних фірмах.

 

 

 

6.070101 «Транспортні технології (повітряний транспорт)» (бакалавр)

 

 

 

Індустрія повітряного транспорту надзвичайно цікава сфера діяльності, яка стрімко розвивається та потребує високого професіоналізму.

Підготовка бакалавра з транспортних технологій здійснюється на  базі молодшого спеціаліста за спеціальністю 5.07010104 «Організація авіаційних перевезень».

 

 

Відділення «Загальноосвітня підготовка»

Віділення засноване у 2004 році.

На цьому відділенні курсанти роблять перший крок у системі багатоступеневої освіти, яка існує в коледжі. Для вступу на відділення абітурієнтам необхідно мати закінчену базову загальну освіту та здати такі вступні екзамени (на загальних підставах):

 • українська мова (диктант);
 • математика(письмово).

На відділенні існують восьмимісячні підготовчі курси (з жовтня по травень) із предметів, які виносяться на вступні екзамени. Для абітурієнтів, які закінчують 9-й класс, заняття проводяться щосуботи. Випускні екзамени підготовчих курсів є підставою для вступу до коледжу. У разі незадовільної здачі випускних екзаменів курсів у абітурієнтів є можливість ще раз здати вступні екзамени на загальних підставах.

На відділенні «Загальноосвітня підготовка» навчання проводиться за програмою повної загальної середньої школи. Деякі предмети програми викладаються на ІІ-ІІІ курсах коледжу, тому атестат про повну загальну середню освіту курсанти отримують разом із дипломом молодшого спеціаліста. Відділення готує курсантів для подальшого навчання за такими спеціальностями:

 • 5.05010301 «Розробка програмного забезпечення»;
 • 5.05090103 «Технічна експлуатація наземних засобів радіоелектронного забезпечення польотів»;
 • 5.05010201 «Обслуговування комп?ютерних та інтелектуальних систем і мереж»;
 • 5.07010303 «Технічне обслуговування засобів зберігання, транспортування та заправлення пально-мастильними матеріалами»;
 • 5.07010104 «Організація авіаційних перевезень»;
 • 5.05110302 «Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів».

Кваліфікація – «Молодший спеціаліст».

Навчання для громадян України, а також для громадян країн, з якими є угоди про навчання, та співвітчизників, що мешкають в інших країнах, здійснюється на бюджетній або контрактній основі, для іноземних громадян – тільки на контрактній.

Випускні екзамени коледжу є підставою для подальшого навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Бакалавр».

Курсанти, які навчаються на відділенні, повинні:

 • наполегливо та цілеспрямовано оволодівати знаннями з усіх дисциплін;
 • виконувати всі вимоги «Положення про Криворізький коледж НАУ»;
 • з честю та гідністю носити форму курсанта коледжу;
 • активно приймати участь у громадському житті групи, відділення та коледжу.

Курсантам на час навчання надається гуртожиток. На території коледжу є безкоштовна їдальня для курсантів (бюджетна форма навчання). Можливе проходження навчання на військовій кафедрі.

 

Курсантське життя

Яке ж навчання в коледжі без справжнього студентського життя. Навчаючись на нашій спеціальності, ви здобудете не тільки ґрунтовні знання, але й знайдете щирих друзів на все життя.

У коледжі у Вас з’явиться можливість прийняти участь у районних, міських, міжобласних конкурсах, олімпіадах та конференціях із різних навчальних дисциплін.

Крім того, Ви матимете змогу брати участь в унікальному фестивалі «Студентська весна», що відбуваються протягом 15 років. Це чудова нагода проявити, крім своїх знань, ще й свої таланти та здібності.

У Вас з’явиться нагода займатися у спортивних гуртках з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, кікбоксінгу, шейпінгу, настільного тенісу, стрільби тощо.

Вхід

Loader